GDPR - DUNIN CZ

1. Tyto zásady ochrany osobních údajů stanoví pravidla zpracování osobních údajů získaných prostřednictvím obchodu dunin.eu.
2. Správcem osobních údajů je VFS s.r.o.Partizánske, nám.Míru 597/1. Další kontaktní údaje e-mailem: office@dunin.sk
3.Osobní údaje shromážděné prostřednictvím Obchodu dunin.eu jsou zpracovávány v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů v Evropské unii (GDPR) o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu takových údajů a zrušení směrnice 95/46/IN.
4. Vaše osobní údaje budou a jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu provozovatele za účelem zasílání obchodních informací formou přímého marketingu za účelem případného uzavření obchodní smlouvy, a to v rozsahu potřebném k plnění smlouvy. a pro provádění právních ustanovení.
5. Vaše osobní údaje bude Správce zpracovávat za účelem:
• kontakty v souvislosti s přímým marketingem,
• vyřízení objednávky,
• umožnění používání obchodu dunin.eu,
• podání stížnosti,
• vedení účetnictví a zúčtování daní.
6. Rozsah údajů zahrnuje:
• jméno a příjmení / název firmy,
• IČO (pro právnické osoby),
• Telefonní číslo,
• adresa bydliště / adresa sídla,
• emailová adresa.
7. Právním základem naší činnosti je Váš dobrovolný souhlas a potřeba realizace obchodní spolupráce.
8. Pracujeme na údajích, které od vás dostaneme. Vždy se snažíme omezit na práci s minimálním potřebným rozsahem údajů.
9. Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, vymazání nebo omezení zpracování, namítat proti jejich zpracování a jejich přenosu. Dotčená osoba má právo podat stížnost dozorčímu orgánu. Pokud je základem zpracování údajů souhlas, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat prostřednictvím e-mailu.
10. Údaje uchováváme do odvolání souhlasu a později v souvislosti s povinnostmi vyplývajícími ze zákonných ustanovení a v souvislosti se zajišťováním pohledávek. Nepotřebné údaje budou okamžitě a efektivně vymazány.

11. Náš obchod dunin.eu využívá i tzv. cookies (cookies). Tyto soubory ukládá náš server na klientův počítač a poskytují statistické údaje o činnosti klienta, abychom naši nabídku přizpůsobili jeho individuálním potřebám a vkusu. Zákazník může kdykoli zakázat možnost přijímání cookies ve svém webovém prohlížeči, musí si však uvědomit, že v některých případech může odpojení těchto souborů způsobit potíže při využívání nabídky našeho obchodu dunin.eu. Soubory cookie uložené v počítači Zákazníka ukládají informace o:
• uživatelské relace,
• naposledy prohlížené produkty,
• hlasování v anketě.
12. Dovolujeme si Vás upozornit na skutečnost, že pokud na stránky našeho obchodu dunin.eu umísťujeme odkazy, které vedou na jiné námi nespravované stránky, nemůžeme odpovídat za obsah těchto stránek ani za úroveň ochrany soukromí, kterou zajišťují správci těchto webových stránek. Při rozhodování o přechodu na takové webové stránky tak Klient činí na vlastní riziko. Doporučujeme vám přečíst si zásady ochrany osobních údajů implementované těmito webovými stránkami předtím, než jim zákazník poskytne vaše osobní údaje.
13. Reklamní a propagační materiály zasíláme zákazníkům pouze v případě, že k tomu dali souhlas. To platí zejména pro newsletter zasílaný Zákazníkovi, potvrdí-li námi jasně uvedený odkaz, který obsahuje souhlas se zasíláním newsletteru o aktuálních akcích, slevách a nových produktech v našem obchodě dunin.eu. Tyto materiály platí jen pro nabídku našeho obchodu dunin.eu.
14. Jakékoliv dotazy, přihlášky a podněty týkající se ochrany Vašeho soukromí a zejména osobních údajů zasílejte na níže uvedenou adresu nebo telefonicky.

Zavřít